Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

WHY?

WHY?

Wife:

- Why do you talk in your sleep?

Husband:

- Because you are only quiet at that time.


TẠI SAO?

Vợ:

- Tại sao anh lại nói trong lúc ngủ?

Chồng:

- Vì đó là lúc duy nhất em yên lặng.

1 nhận xét:

Thắng Lê said...

game http://fifa2016online.blogspot.com/

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;