Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

TRYING THE PEN

TRYING THE PEN

A couple are quarreling with each other. The wife is blaming her husband:

- Before getting married, you wrote "I love you forever and ever" in all your letters.

Husband:

- I think you didn't pay attention. After this sentence I aways wrote one more line: "The pen you presented me still works well". So I was trying my pen, but you didn't know. did you?


THỬ BÚT

Một cặp vợ chồng giận nhau, vợ trách chồng:

- Vậy mà trước khi cưới thư nào anh cũng viết: "Yêu em mãi mãi, yêu em mãi mãi..."

Chồng:

- Tại cô không để ý, bao giờ sau dòng chữ đó tôi chẳng viết thêm câu: "Bút em tặng anh viết vẫn còn tốt lắm". Đó là tôi thử bút mà cô không hiểu gì à?.

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;