Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

THE MOST FASHIONABLE SUIT

THE MOST FASHIONABLE SUIT

The husband asked his wife surprisingly:

- What are you wearing? Is it Napoleon's armour?

Wife:

- Are you joking? It is the most fashionable suit of mine.


THỜI TRANG NHẤT

Chồng ngạc nhiên hỏi vợ:

- Cái gì vậy em? Có phải bộ đồ ra trận của Napoleon không?

Vợ:

- Anh đùa sao? Bộ đồ thời trang nhất của em đó.

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;