Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

ONLY WITH YOU

ONLY WITH YOU

The wife was complaining to her husband:

- Since we got married. I've wore only this suit.

- Since then I've only gone out with you.


DUY NHẤT

Vợ than phiền với chồng:

- Suốt từ hồi lấy nhau đến giờ, em chỉ mặc có mỗi bộ này thôi.

- Thì suốt từ hồi lấy nhau anh cũng chỉ đi chơi với mỗi mình em thôi.

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;