Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Saturday, October 3, 2015

IT'S LUCKY FOR YOU

IT'S LUCKY FOR YOU

Two husbands are chatting:

- I'm very sad. My wife recalls her former husbands all the time.

- It's lucky for you. My wife is worse than yours. She always talks about her future husbands.


CÒN MAY CHO ANH ĐÓ!

Hai người bạn tâm sự với nhau:

- Buồn quá cậu ạ! Vợ mình cứ luôn nhắc tới mấy tay chồng cũ của cô ấy.

- Vậy là còn may cho anh đó! Vợ mình còn tệ hơn nữa kia. Cô ta cứ luôn nói tới mấy tay chồng tương lai của cô ta.

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;