Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

GREAT AND EXCEPTIONAL

GREAT AND EXCEPTIONAL

A young wife complained to her husband:

- Do you how boring the daily life is. Sometime I want to do something great and exceptional. Can I do something like that?

- Yes - The husband replied - For example, this afternoon you can cook an usual dinner at home like other women, instead of eating out.


MỘT VIỆC PHI THƯỜNG

Một người vợ trẻ thở dài nói với chồng:

- Anh biết không, cuộc sống hàng ngày thật chán. Nhiều khi em muốn làm một việc gì đó thật vĩ đại, thật phi thường. Anh nghĩ em có thể làm một việc gì đò như vậy không?

- Có - Người chồng đáp - Chẳng hạn tối nay em nấu cho anh một bữa cơm bình thường như những người vợ khác để khỏi bắt anh phải đi ăn cơm tiệm.

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;