Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

GOOD EXCUSE

GOOD EXCUSE

After the meal, the husband told his wife:

- I've heard that you were sacked from the school. But I didn't know it's the Housework Training School.

- ???


LÝ DO CHÍNH ĐÁNG

Sau bữa ăn, chồng bảo vợ:

- Anh có nghe nói em bị nhà trường trả về. Nhưng anh không biết đó lại là Trường Nữ công Gia chánh.

- ???

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;