Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

A WONDERFUL DREAM

A WONDERFUL DREAM

The husband was telling a story to his wife:

- Last night, I had a wonderful dream.

- What was it about, my dear?

- Getting married for the second time.

- !!!


GIẤC MƠ TUYỆT VỜI

Chồng kể chuyện cho vợ nghe:

- Hôm qua, anh mơ một giấc mơ tuyệt vời.

- Về chuyện gì vậy, anh yêu?

- Lên xe hoa lần thứ hai.

- !!!

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;