Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

A STRANGE WISH

A STRANGE WISH

Coming back home late, the man was complaining to his friend:

- I wish I were a rat right now.

- Why do you have such a strange wish? - Asked the friend surprisingly - Being a man is happier than that, isn't it?

- Yes it is. But not now, because rat is the only animal my wife is afraid of.


ƯỚC MUỐN KỲ QUẶC

Một người đàn ông đi chơi về muộn, than vãn với bạn:

- Ước gì lúc này tôi được làm con chuột.

- Sao ông lại có ước muốn lạ lùng vậy? - Người kia ngạc nhiên hỏi - Làm người chẳng sướng hơn sao?

- Đúng vậy. Nhưng không phải bây giờ, bởi vì chuột là vật duy nhất vợ mình sợ.

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;