Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Sunday, October 4, 2015

A MISTAKE

A MISTAKE

- How can I demonstrate that I once made a mistake in my life?

- Easily, it was the time when you took your girl friend to the Marriage Registry Office.


NHẦM LẪN

- Làm thế nào để chứng minh rằng trong đời ta cũng có lần nhầm lẫn?

- Dễ ợt, đó là lần vào phòng Đăng ký Kết hôn.

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;