Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Saturday, January 31, 2015

TRUSTED PTC SITES


††††† PAYPAL / PAYZA (Instanly) †††††
$ 0.001 - 0.0025 / ads x 26 ads / daily = $ 0.025 / daily.
Minimum Payout: $ 0.60


††††† PAYPAL / PAYZA / NETELLER (Instanly) †††††
$ 0.001 / ads x 25 ads+ / daily = $ 0.025+ / daily.
Minimum Payout: $ 2.00+


††††† PAYPAL / PAYZA / OKPAY (Instanly) †††††
$ 0.001 - 0.005 / ads x 46 ads / daily = $ 0.074 / daily.
Minimum Payout: $ 2.00


††††† PAYPAL / SOLIDTRUSTPAY (Instanly) †††††
$ 0.01 / ads x 10 ads / daily = $ 0.10 / daily.
Minimum Payout: $ 2.00


††† PAYPAL / PAYZA / BANKWIRE / PERFECTMONEY †††
††† EGOPAY / SOLIDTRUSTPAY / BITCOIN (Manually) †††
$ 0.0005 - 0.0125 / ads x 24 ads / daily = $ 0.05 / daily.
Minimum Payout: $ 2.00


††††† PAYPAL / PAYZA / EGOPAY (Instantly) †††††
$ 0.001 - 0.01 / ads x 26 ads / daily = $ 0.058 / daily.
Minimum Payout: $ 2.00


††† PAYPAL / PAYZA / EGOPAY / PERFECTMONEY †††
$ 0.001 - 0.0025 / ads x 11 ads / daily = $ 0.018 / daily.
Minimum Payout: $ 4.00


††† PAYPAL / PAYZA / PERFECTMONEY (Manually) †††
$ 0.001 - 0.005 / ads x 16 ads / daily = $ 0.028 / daily.
Minimum Payout: $ 5.00

Paid2YouTube.com
††††† PAYPAL (Manually) - Fee: 2% †††††
$ 0.001 - 0.005 / ads x 14 ads / daily = $ 0.045 / daily.
Minimum Payout: $ 10.00

Affiliate Program ”Get Money from your Website”
††† PAYPAL / PERFECTMONEY / BITCOIN (Instanly) †††
$ 0.001 - 0.10 / ads x 25 ads+ / daily = $ 0.50+ / daily.
Minimum Payout: $ 15.00Bank Online (Ngân hàng Trực tuyến)


Bank Online (Ngân hàng Trực tuyến)


0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;