Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Saturday, June 11, 2011

VIỆT NAM ĐANG DẦN DẦN BỊ LƯỢC VÀO... SỔ BÌA ĐEN

Việt Nam đang dần dần bị lược vào... "Sổ Bìa Đen" của những Web-site PTC nước ngoài... Thành viên PTC Việt Nam suy nghĩ gì về việc này?...

♥♥♥ Dưới đây là những hình ảnh... "sống động" nhất:

Sự từ chối dành cho thành viên PTC Việt Nam trên các trang PTC thế giới...
Vietnam Banned 01, Vietnam Banned 02
Trước tiên là sự từ chối khéo léo của ClixSense.
ClixSense
Sau một thời gian là sự từ chối phủ phàng của ViennaClix Austria (Áo).
ViennaClix
Tiếp theo là sự từ chối tàn nhẫn của Ngân hàng trực tuyến PayWeb.

PayWeb
Ngoài ra, còn nhiều trang PTC khác cũng từ chối khi nhận được đăng ký (Register) từ IP Việt Nam...

Trên đây là một trong vô số những hình ảnh thật nhất về... "Việt Nam trong mắt người nước ngoài"

Không những vậy, một số trang PTC dững dưng với người Việt Nam... Thậm chí họ không thèm trả tiền cho các thành viên Việt Nam (trong khi họ vẫn chi trả cho thành viên các nước khác; kể cả người Việt định cư ở nước ngoài)...

Với bài viết này, tôi hy vọng: Những thành viên PTC Việt Nam hãy nhìn lại mình xem mình đã làm gì để tạo ra hiện tượng trên...!?

Tôi thiết nghĩ: "Làm cho mọi người nhìn nhận mình là chuyện dễ. Nhưng để sửa đổi cách nhìn nhận mình trong mắt mọi người quả là chuyện không dễ chút nào"...

0 nhận xét:

Post a Comment

lehoanggiabao99@yahoo.com.vn

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;