Advertise with ledinhduy67's site! - Accept Payment via PayPal.
Electronic currency exchange rates rating
Loading...
Saturday, June 11, 2011 0 nhận xét

VIỆT NAM ĐANG DẦN DẦN BỊ LƯỢC VÀO... SỔ BÌA ĐEN

Việt Nam đang dần dần bị lược vào... "Sổ Bìa Đen" của những Web-site PTC nước ngoài... Thành viên PTC Việt Nam suy nghĩ gì về việc này?...

♥♥♥ Dưới đây là những hình ảnh... "sống động" nhất:

Sự từ chối dành cho thành viên PTC Việt Nam trên các trang PTC thế giới...
Vietnam Banned 01, Vietnam Banned 02
Trước tiên là sự từ chối khéo léo của ClixSense.
ClixSense
Sau một thời gian là sự từ chối phủ phàng của ViennaClix Austria (Áo).
ViennaClix
Tiếp theo là sự từ chối tàn nhẫn của Ngân hàng trực tuyến PayWeb.
Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính
mà lựa chọn Website đầu tư phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.
 
;